Leder  Pål Andreas Hoel post@kolbukk.no
Nestleder  Line E. Thirud line.e.thirud@outlook.com
Sportslig leder  Ole Bjørn Sveum  sport@kolbukk.no
Økonomi Per-Øyvind Bonkerud  faktura@kolbukk.no
Barneidrettsansvarlig Sølvi Jakobsen solvijac@gmail.com
Ungdomsrepresentant

Elin Hveding Bergum Caroline Prøven

 
Anleggsleder Jens Petter Ødegård jenspetter86@hotmail.com
Varamedlem Ane Dyste Dewisme anedyste@gmail.com

 

Lovnorm for KolbuKK av 11 Juni 2020

Formålsdokument overvåkning av KK-PLASSEN av 14 November 2019